Soundfarm

Vele muzikale werkzaamheden welke ik verricht vinden plaats in de studio Soundfarm, te Beetsterzwaag. Hierover zal in de nabije toekomst meer informatie geplaatst worden. Voor dringende vragen wil ik u voorlopig nog even doorverwijzen naar het contactformulier.